fbpx

3in1 เครื่องทดสอบคุณภาพน้ำ TDS /EC /อุณหภูมิ ตรวจสอบความสะอาดของน้ำ

฿290.00

  • สามารถวัดค่า EC
  • สามารถวัดค่า TDC
  • สามารถวัด TEMP
  • คุณภาพดี
  • ตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำได้ในเครื่องเดียว
  • ครบจบในเครือ่งเดียว