การรับประกันสินค้า การเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้าและนโยบายความเป็นส่วนตัว

การรับประกันสินค้าแบบมีข้อกำหนด

     สินค้าภายในเว็บไซต์ bbpowershop.com เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมด โดยนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อเกิดปัญหากับสินค้าจากการใช้งานปกติ การรับประกันแบบข้อกำหนดจำกัดกับสินค้าที่ขายบนเว็บไซต์ การรับประกันเฉพาะตัวเครื่อง อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ(ระยะเวลา รับประกัน 7 วัน) ความรับผิดชอบสูงสุดของทางเว็บไซต์บีบีเพาว์เวอร์ช็อปนั้นจะชดเชยให้เท่ากับหรือไม่สูงกว่าราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ระยะเวลา+เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

1) สินค้าส่วนใหญ่ในร้านรับประกันสินค้าที่ 7 วัน(นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามในระบบขนส่ง) 

2) หากสินค้าชำรุด เสียจากตัวสินค้า ทางร้านจะทำการเปลี่ยนใหม่ทันที(ต้องผ่านการตรวจสอบจากทางร้าน)
3) การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ (อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือเปลี่ยนสินค้ารวมถึงกรณีที่ไม่อาจเปลี่ยนหรือซ่อมได้)

 • การเสียหายโดยเหตุจากการใช้ผิดวิธี
 • อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก
 • ผลิตภัณฑ์ที่ถูกแกะ ถูกงัด ดัดแปลง ถูกซ่อมแซม
 • ความเสียหายอันเนื่องจากสัตว์ หรือแมลงเข้าไปทำลาย
 • ลูกค้าได้ทำการแกะวอยด์รับประกันใดๆบนตัวเครื่องออก วอยด์รับประกันอาจมีมากกว่า 1 วอยด์ (ซึ่งจะมีวอยด์รับประกันจากทางร้าน และบางสินค้าอาจมีวอยด์รับประกันของทางโรงงานผู้ผลิต และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้านั้นๆ)
 • สินค้าเสียหายโดยเจตนาของผู้ใช้งานเอง
 • สินค้าที่เสียหายจากการไม่ระมัดระวังของผู้ใช้งาน
 • สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรงได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ

4) ทางร้านจะไม่คืนเงินในกรณีไม่พอใจสินค้า,สินค้าเสียหรือซื้อไปแล้วสินค้าไม่ได้ใช้งาน

 • กรณีที่ไม่พอใจในตัวสินค้า กรุณาติดต่อทางร้านโดยตรงเพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้า
 • กรณีเปลี่ยนสินค้าที่เสีย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรุ่นเดิมเท่านั้น หากต้องการรุ่นอื่นกรุณาชำระค่าสินค้าส่วนต่างเพิ่มเติมด้วย
 • กรณีที่ลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้งาน ทางร้านไม่มีนโยบายคืนเงินในกรณีนี้


การจัดส่งสินค้าและค่าจัดส่ง

1) กรณีสินค้าเสียตั้งแต่ต้นทาง โดยที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้งาน

 • ค่าส่งสินค้ากลับมาทางร้าน: ทางร้านยินดีจ่ายคืนให้เท่ากับค่าส่งจริง(โดยอ้างอิงจากวิธีของ Kerry )โดยทางลูกค้าต้องแจ้งขอคืนค่าส่งสินค้าทางช่องทางติดต่อของร้านก่อน ทางร้านจะทำเรื่องโอนค่าส่งสินค้าคือให้ลูกค้า 2-5 วัน
 • ค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า: ทางร้านจะส่งกลับให้ฟรี

2) กรณีสินค้าเสียหายหลังจากเริ่มใช้งานไปแล้วบ้าง หรือยังไม่ได้ใช้แต่อยู่ในช่วง 7 วัน(นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามในระบบขนส่ง)

 • ค่าส่งสินค้ากลับมาทางร้านเพื่อตรวจสอบ: ทางลูกค้าต้องออกค่าส่งสินค้ากลับด้วยเองทั้งหมด
 • ค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า: ทางร้านจะส่งกลับให้ฟรี

3) กรณีสินค้าไม่ได้เสีย แต่เกิดจากลูกค้าใช้สินค้าไม่เป็น หรือใช้ผิดวิธี

 • ค่าส่งสินค้ากลับมาทางร้านเพื่อตรวจสอบ: ทางลูกค้าต้องออกค่าส่งสินค้ากลับด้วยเองทั้งหมด
 • ค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า: ทางลูกค้าต้องออกค่าส่งสินค้ากลับด้วยเองทั้งหมด

การคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า

 • 1) กรณีสินค้าได้รับผิดหรือได้รับไม่ตรงตามที่สั่ง

  • ค่าส่งสินค้ากลับมาทางร้าน: ทางร้านยินดีจ่ายคืนให้เท่ากับค่าส่งจริง(โดยอ้างอิงจากวิธีของ Kerry )โดยทางลูกค้าต้องแจ้งขอคืนค่าส่งสินค้าทางช่องทางติดต่อของร้านก่อน ทางร้านจะทำเรื่องโอนค่าส่งสินค้าคือให้ลูกค้าภายใน 2-5 วัน
  • ลูกค้าต้องนำสินค้าไปส่งคืนตามจุดให้บริการของ Kerry,Thaipost ,Flashexpress แล้วใช้สลิปหรือใบเสร็จ นำมาขอคืนค่าส่ง ตามความเป็นจริงได้ (โดยอ้างอิงจากสลิปหรือใบเสร็จ) 
  • ในกรณีได้สินค้าผิดหรือไม่ตรงตามที่สั่ง จะทำการส่งสินค้าไปให้ หลังจากทางร้านได้รับใบเสร็จหรือสลิปส่งสินค้า (โดยค่าส่งกลับมาหาที่ร้านทางร้านจะเป็นคนรับผิดชอบ)
  • ค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า: ทางร้านจะส่งกลับให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 2) กรณีคืนสินค้า
 • ในกรณีคืนสินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้
 • สินค้าต้องไม่ได้รับความเสียหาย หรือเปิดใช้งานแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ถ้าได้รับความเสียหายหรือเปิดใช้งานแล้วจะไม่ได้รับคืนสินค้า
 • เมื่อคืนสินค้ามาแล้วค่าขนส่งที่เกิดจากการส่งสินค้ากลับมา ลูกค้าจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
 • เงินค่าสินค้าจะโอนคืนไปให้ตามหมายเลขบัญชีที่ลูกค้าส่งมา ภายใน 5-7 วันทำการ (เวลาราชการ)
 

การส่งสินค้ากลับ (อ้างอิงที่อยู่ตอนที่ส่งสินค้าไป)

BBpowershop 456/126 ถ เทพารักษ์ อ เมือง ต แพรกษาใหม่ จ สมุทรปราการ 10280

***หากแจ้งไม่ครบหรือหมดประกัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า****

นโยบายความเป็นส่วนตัว
     เราเข้าใจถึงความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก เราขอยืนยันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด

กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้และ กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งข้อมูลส่วน ตัวของท่าน ซึ่งนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้า ดังนั้น โปรดกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้
และ กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งข้อมูลส่วน ตัวของท่าน ซึ่งนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้า ดังนั้น โปรดกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
เรา จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ วันเดือน ปี เกิด เบอร์โทรศัพท์ เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ท่านจะมีสิทธิ์ทุกประการ ในการเป็นสมาชิก ทั้งนี้รวมถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับจากทางร้านค้า บีบีเพาว์เวอร์ช็อป
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทาง บีบีเพาว์เวอร์ช็อป ขอปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

2. Cookies
Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้งในคราวหลังเครื่องก็จะจำ ได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว
Cookies ไม่ใช่โปรแกรมที่จะเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานแล้วทำลายไฟล์ ต่างๆ แต่มีไว้เพื่อช่วยให้เราคอยติดตามว่าผู้ใช้แวะเยี่ยมหน้าใดบ้าง เริ่มต้นจากหน้าไหนจบลงด้วยหน้าไหนและบ่อยแค่ไหน เราไม่ได้ใช้ Cookies เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้คือใคร เพียงแต่บอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว
Cookies ไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถ สั่งให้บราวเซอร์ปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้

ประโยชน์ของ Cookies :
(1). ใช้จัดเก็บข้อมูลของผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชม และจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกแต่ละท่านเพื่อใช้ในนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท่านมากที่สุดซึ่ง Cookies เหล่านี้จะเริ่มเก็บข้อมูลหลังจากที่ท่านใส่รหัสผ่านของสมาชิก และจะหยุดการจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่าน ออกจากรหัสผ่าน หรือ log out
(2). ใช้ประเมินจำนวนผู้เข้าชม การใช้บราวเซอร์แต่ละประเภทจะมีการใช้ Cookies ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้สามารถจำแนกการใช้งานของผู้เข้าชมทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิก ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยประเมินจากความ สนใจ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
(3). ใช้ตรวจสอบความถี่ในการใช้งาน หรือรูปแบบการเข้าชม การตรวจสอบ Cookies นี้นอกจากจะทำให้เราเข้าใจถึงลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีผลต่อการปรับปรุงบริการของเรา เนื้อหา การโฆษณา และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล

3. การใช้ข้อมูลของสมาชิก
จุดประสงค์หลักในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก คือเพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่างๆ ที่จะมีกับ บีบีเพาว์เวอร์ช็อป หากท่านไม่สนใจหรือไม่มีความประสงค์ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ทุกเมื่อ หรือแจ้งความจำนงค์มาได้ที่ BBpowershop426@gmail.com

4. การเก็บข้อมูลของสมาชิก
ทาง บีบีเพาว์เวอร์ช็อป รับประกันว่าจะเก็บข้อมูลสมาชิกอย่างดีที่สุด ยกเว้นจะเกิดเหตุตามข้อ 1

5. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
ปกติแล้วทาง บีบีเพาว์เวอร์ช็อป มิได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากท่านและในกรณีพิเศษ ดังนี้

5.1 ในบางกรณี ท่านอาจได้รับเสนอโอกาสเพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสารพิเศษจากผู้สนับสนุน บีบีเพาว์เวอร์ช็อป หรือร้านค้าในเครือ เมื่อท่านตกลงยินยอมรับข้อมูลดังกล่าว ชื่อและ email address ของท่านจะถูกเปิดเผย

5.2 ทาง บีบีเพาว์เวอร์ช็อป อาจเปิดเผยข้อมูลเป็นกรณีพิเศษเมื่อ ทาง บีบีเพาว์เวอร์ช็อปพิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อการดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของ บีบีเพาว์เวอร์ช็อป หรือเป็นต้นเหตุแห่งความกระทบกระเทือน หรือความเสียหายใดๆ ต่อสมาชิกท่านอื่นๆและทางร้าน จากการแทรกแซง หรือละเมิดสิทธิ์และสมบัติใดๆ ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้ บีบีเพาว์เวอร์ช็อป สามารถเปิดเผยข้อมูลหากได้รับการร้องขอจากทางราชการ ภายใต้อำนาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ทาง บีบีเพาว์เวอร์ช็อป พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต่อการรักษาชื่อเสียงของทางร้าน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาร้านและบริการของ บีบีเพาว์เวอร์ช็อป

6. ทางเลือกของสมาชิกในการเก็บการใช้ และการเผยแพร่ข้อมูล
ทางสมาชิกระบุความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลกิจกรรม และข่าวสารของทางร้าน เราจะแจ้งข้อมูลต่างๆ ไปยังท่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ
หากสมาชิกท่านใดไม่ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารใด ๆ จากทาง บีบีเพาว์เวอร์ช็อป กรุณาอย่าติ๊กถูกในขั้นตอนการสมัครสมาชิกหมวดข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจถามซ้ำจาก E-mail address ของท่าน อีกครั้งเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น คูปองส่วนลดการซื้อสินค้า ท่านจึงอาจได้รับจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายอีกครั้ง นอกจากนี้ ท่านสมาชิกยังมีสิทธิ์ปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง Cookies ได้ด้วยตัวท่านเอง โดยเปลี่ยนแปลงที่บราวเซอร์ในหมวด browser preferences ให้ตรงกับความต้องการของท่าน ท่านมีสิทธิ์เลือกรับ Cookies ทั้งหมด หรือไม่รับเลยก็ได้ ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ต้องการรับ Cookies ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเหล่านั้น
ทาง bbpowershop.com ไม่มีนโยบายซื้อขายหรือให้เช่าข้อมูลของสมาชิกต่อบุคคลอื่น ๆ เช่น บริษัทประกันบริษัทขายตรงบริษัททำเครือข่ายทุกประเภท(MLM) ฯลฯ

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล
สมาชิกสามารถแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ด้วย UsernamePassword ซึ่งท่านสามารถแก้ไขได้ทุกเวลาเมื่อท่านต้องการ

หากท่านจำไม่ได้หรือลืม Login name และ Password ให้ท่านไปที่หน้าหลักหรือหน้าสมัครสมาชิก แล้ว Click ที่ ลืมรหัสผ่าน” แล้วโปรแกรมจะนำท่านไปสู่หน้า ลืมรหัสผ่าน หลังจากนั้นเพียงแค่กรอก E-mail address ที่ใช้ในลงทะเบียนครั้งแรก โปรแกรมจะส่ง Login name และ Password ไปยัง E-mail address ที่ท่านใช้สมัครโดยอัตโนมัติ

8. ข้อควรระวังเรื่องข้อมูลสูญหาย ถูกใช้ในทางที่ผิดและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก
สมาชิกต้องมีรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน สมาชิกจึงเป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นได้ ท่านอาจแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นได้โดยการใช้ Login name และ Password ของสมาชิกเอง ทาง บีบีเพาว์เวอร์ช็อป ขอแนะนำให้สมาชิกเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Login name และ Password ไว้เป็นความลับ ทาง bbpowershop.com จะไม่มีการถาม Password ของท่านซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์สอบถาม หรือส่ง E-mail ไปถาม หากสมาชิกใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นโปรด Log out ทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการของเรา หรือปิดบราวเซอร์เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่าน เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการส่งข้อมูลผ่านทาง Internet นั้นไม่มีการรับรองความปลอดภัย 100 % ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ไฮเพียวริฟาย จึงไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในการส่งข้อมูลใดๆ ผ่านทาง Internet ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลมายัง บีบีเพาว์เวอร์ช็อป หรือ บีบีเพาว์เวอร์ช็อป ส่งข้อมูลกลับไปให้ท่าน แต่ทาง บีบีเพาว์เวอร์ช็อป  จะพยายามจะรักษาความปลอดภัยในระบบให้ดีที่สุดทุกครั้งเมื่อมี การส่งผ่านข้อมูลใด ๆ

9. และ เรื่องอื่นๆ ที่สมาชิกควรทราบ
โปรด ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในขณะที่สมาชิก Online อยู่ เช่นในกรณีของการใช้ Message Board, การ Chat และ E-mail เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้อาจถูกเก็บและใช้โดยผู้อื่นได้ ดังนั้น ท่านต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและ password ของท่านไว้เป็นความลับ

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามมาที่ BBpowershop426@gmail.com หรือ ส่งข้อความมาที่ line@ > @BBpowershop