fbpx

เครื่องวัดค่าดิน วัดค่าNPK วัดความชื้น วัดค่าpH ในดิน ตรวจสอบคุณภาพดิน วัดค่ากรด-ด่าง ความสมบูรณ์ในดิน

Original price was: ฿790.00.Current price is: ฿350.00.

  • -สามารถตรวจสอบวัดค่า pH ช่วงวัดตั้งแต่ 4.0 – 10.0
  • – สามารถตรวจสอบวัดค่า ความชื้นในดิน 1 – 10
  • (1-3 ดินแห้ง 4-7 ดินมีความชื้นพอดี 8 – 10 ดินมีความชื้นมากไป)
  • – ช่วงวัดค่า NPK ความสมบูรณ์ในดิน แบ่งออก เป็น 3 ช่วงการวัด
  • 1.น้อยไป 2.ค่าพอดีแล้ว 3. ค่ามากเกินไป
  • – สามารถตรวจสอบวัดค่าในดินได้แม่นยำ
  • – ขนาดแท่งยาว 15 cm.
  • จัดส่งไวจากไทย 1-2 วัน
  • – เหมาะสำหรับ ผู้ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ผล ต่าง ๆ