fbpx

ค่าTDS คืออะไร?

ค่า TDS(total dissolve substance) คือค่าของคุณภาพน้ำ (ตามค่ามาตรฐาน)

      องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  แบ่งชั้นคุณภาพของนํ้าเพื่อการชลประทาน จากผลของค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณเกลือที่ละลายนํ้าได้ ต่อผลผลิตพืช ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานของน้ำใช้ น้ำดื่ม ดังนี้

ปริมาณเกลือที่ละลายนํ้าได้ ต่อผลผลิตพืช ดังนี้

1). นํ้าที่มีสารที่ละลายได้ทั้งหมด (total dissolve substance, TDS) น้อยกว่า 450 ppm เป็นนํ้าชลประทานที่ใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด

2). นํ้าที่มีคุณภาพปานกลาง มีสารที่ละลายได้ทั้งหมด (total dissolve substance, TDS) 450-2,000 ppm เป็นนํ้าชลประทานมีข้อจำกัดเล็กน้อยถึงปานกลางในการนำไปใช้ โดยปลูกพืชทนเค็ม และมีระบบระบายเกลือ

3). นํ้าที่มีคุณภาพตํ่า มีสารที่ละลายได้ทั้งหมด (total dissolve substance, TDS) มากกว่า 2,000 ppm เป็นนํ้าชลประทานที่มีข้อจำกัดรุนแรงในการใช้ โดยปลูกพืชทนเค็มมาก และมีควบคุมเกลือในดิน

4.) นํ้าที่นำไปใช้เลี้ยงสัตว์ จะต้องมีเกลือไม่มากเกินไป ดังนี้

– สัตว์ปีก 3,000 ppm

– วัวนม 7,000 ppm

– วัวเนื้อ 10,000 ppm

– ม้า 8,400 ppm

– แกะ 12,000 ppm

ประโยชน์ในการทดสอบค่า TDS

  1. รสชาติ/สุขภาพ น้ำที่มีรสชาติแปลก ๆ เช่น เค็ม, ขม หรือเหมือนมีโลหะผสมอยู่ เมื่อวัดหาค่า TDS มักจะได้ค่าที่สูง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงแร่ธาตุที่เป็นพิษ คำแนะนำของ EPA แนะนำค่า TDS สูงสุดในน้ำไม่ควรเกิน 500 มก./ลิตร (500ppm.)
  2. ทดสอบคุณสมบัติของฟิลเตอร์เครื่องกรองน้ำ เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบการกรองมีคุณภาพสูง หรือเพื่อตรวจดูว่า ควรเปลี่ยนไส้กรองใหม่ได้หรือยัง
  3. ค่า TDS จะบอกค่าความกระด้างของน้ำได้ ซึ่งความกระด้างของน้ำเป็นสาเหตุของการก่อตัวของหินปูนในท่อ หรือตามวาล์ว
  4. ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับของแร่ธาตุที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำควรจะมีค่าเท่ากับที่อยู่ตามธรรมชาติของมัน การตรวจระดับ TDS และ PH ในน้ำจะมีความสำคัญมาก
  5. การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ การวัดค่า TDS เป็นการวัดปริมาณสารอาหารทั้งหมดในสารละลายที่ดีที่สุด
  6. สระว่ายน้ำ และสปา การวัดระดับ TDS จะช่วยควบคุมเพื่อป้องกันปัญหาเรื้อรังได้
  7. ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งจากบ่อบำบัดโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน

 

วัดความเค็มในน้ำ-11

เครื่องวัดค่า(TDS)        

          เครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS (Total Dissolved Solids) มีหลากหลายรุ่น แต่หลักๆแล้ว เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า TDS (Total  Dissolved Solids) ใช้สำหรับวัดปริมาณรวมของแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำโดยจะวัดหน่วย ppm เครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS  สามารถวัดระดับความบริสุทธิ์ของน้ำโดยรวมซึ่งจะปรากฏบนหน้าจอในในหน่วย ppm (ส่วนในล้านส่วน) เครื่องวัดคุณภาพน้ำรุ่น TDS  สามารถบอกคุณได้ในระดับความบริสุทธิ์ของน้ำโดยรวมของคุณซึ่งจะปรากฏบนหน้าจอในหน่วย ppm (ส่วนในล้านส่วน) เครื่องวัดคุณภาพน้ำรุ่น TDS เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับวัดน้ำดื่ม น้ำจากเครื่องกรองน้ำ ไฮโดรโปนิกส์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ระบบน้ำ RO / DI สระว่ายน้ำ และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในเรื่องของการเกษตร และการเพาะปลูกซึ่งจะสามารถส่งผลดีในการปลูกพืชอีกด้วย

แนะนำเครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS

1.เครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS 3in1 (สีขาว) ไม่มีไฟหน้าจอ

สนใจสั่งซื้อ/สอบถาม คลิก

2.) เครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS 3in1 (ดำ-เหลือง)

วัดค่าtdsดำเหลือง-02
สนใจสั่งซื้อ/สอบถาม คลิก

3.) เครื่องวัดคุณภาพน้ำ รุ่น5in1 (เขียว-ขาว)

วัดคุณภาพน้ำ5in1-01
สนใจสั่งซื้อ/สอบถาม คลิก

4.) เครื่องวัดคุณภาพน้ำ รุ่น4in1

สนใจสั่งซื้อ/สอบถาม คลิก

5.) เครื่องวัดคุณภาพน้ำ รุ่น 5in1

วัดค่าน้ำ5in1
สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ คลิก

6.) เครื่องวัดคุณภาพน้ำ รุ่น 7in1

วัดค่าน้ำ7in1
สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ คลิก