fbpx

อันดับ 3 เครื่องวัดค่า ph น้ำ

เครื่องวัดค่าpHในน้ำ

ข้อมูลเบื้องต้น เครื่องวัดค่าน้ำ

 • เครื่องวัด Ph meter 0.01 (พีเอช มิเตอร์) คือ : อุปกรณ์วัดค่าความกรด-ด่างในน้ำ,

 • เหมาะมากสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ และวัดคุณภาพน้ำทั่วไป รวมถึงการเลี้ยงปลา

 • น้ำหนัก : 95gขนาด : 125 x 19 x 16 mm

 • วัดค่า PH : 0.0 – 14.0 pHความละเอียดสูง : 0.01 pH(ทศนิยม2ตำแหน่ง)

 • อุณหภูมิการทำงาน : 0 – 80°C

 • สามารถทำการสอบเทียบแบบอัตโนมัติได้ 2จุด ที่ 6.86 และ 4.0

ราคา

350 ฿

อันดับ 2 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ 3in1

ข้อมูลเบื้องต้น เครื่องวัดค่าน้ำ

 • วัดค่าได้ 3 ค่าในเครื่องเดียว

 • 1.วัดคุณภาพน้ำ (TDS) 2.วัดค่าการเหนี่ยวนำไฟฟ้า(EC) 3.วัดอุณหภูมิในน้ำ(TEMP)

 • ใช้งานง่าย หน้าจอเป็นดิจิตอล มีไฟในตัว

 • สะดวกต่อการพกพา

 • วัดค่าได้แม่นยำ

 • หน้าจอมีไฟในตัว อ่านค่าได้แม้ในที่แสงสว่างน้อย

ราคา

550 ฿

อันดับ 1 เครื่องวัดค่าน้ำ รุ่น 4in1

เครื่องวัดค่าน้ำ4in1

ข้อมูลเบื้องต้น เครื่องวัดค่าน้ำ

 • วัดค่าได้ 4 ค่า
 • 1.วัดค่ากรด-ด่าง (pH) 2.วัดคุณภาพน้ำ (TDS) 3.วัดค่าการเหนี่ยวนำไฟฟ้า(EC) 4.วัดอุณหภูมิในน้ำ(TEMP)
 • ใช้งานง่าย หน้าจอมีไฟในตัว อ่านค่าได้แม้ในที่แสงสว่างน้อย
 • อ่านค่าผ่านหน้าจอดิจิตอล
 • วัดค่าได้แม่นยำ
 • สะดวกต่อการพกพา

ราคา

1250 ฿