fbpx
เครื่องวัดกรดด่าง 3in1

เครื่องวัดค่าดิน รุ่น 3in1

ข้อมูล

 • มีช่วงการ วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน สเกล 1 – 9
 • มีช่วงการ วัดค่าความชื้นดิน สเกลมี 3 ช่วงได้แก่ 1-3(สีแดง/ดินแห้ง), 4-7(สีเขียว/มีความชื้นปกติl), 8-10(ดินมีความชื้นมาก)
 • มีช่วง การวัดค่าแสงดิน 0 – 2000 ลูเมน

ราคา

       199.- ฿

ข้อดี

 • ราคาถูก
 • วัดค่าได้ถึง 3 ค่า ในเครื่องเดียว
 • ไม่ต้องใช้ถ่าน
 • พกพาง่าย

อันดับ 3 เครื่องวัดค่าในดิน รุ่น 4in1

เครื่องวัดค่าดิน รุ่น 4in1

เครื่องวัดค่าดิน รุ่น 4in1

 • มีช่วงการ วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน สเกล 1 – 9 อ่านค่าผ่านหน้าจอดิจิตอล
 • มีช่วงการ วัดค่าความชื้นดิน
 • มีช่วงการ วัดค่าแสงดิน 0 – 2000 ลูเมน
 • สามารถวัดอุณหภูมิในดินได้ 
 • มีไฟ Blacklight ในตัว

ราคา

       790.- ฿

ข้อดี

 • หน้าจอดิจิตอล อ่านค่าง่าย
 • วัดค่าได้ถึง 4 ค่า ในเครื่องเดียว
 • หน้าจอมีไฟในตัว
 • พกพาง่าย

อันดับ 2 เครื่องวัดค่าในดิน รุ่น 2in1

เครื่องวัดค่าดิน รุ่น 2in1

 • มีช่วง การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน สเกล 1 – 9
 • มีช่วง การวัดค่าความNPKโดยรวม (ความสมบูรณ์ในดิน) สเกลมี 3 ช่วง

ราคา

       490.- ฿

ข้อดี

 • ไม่ต้องใช้ถ่าน
 • วัดค่าได้ถึง 2 ค่า ในเครื่องเดียว
 • ราคาถูก
 • พกพาง่าย

อันดับ 1 เครื่องวัดค่าในดิน รุ่น 5in1

เครื่องวัดค่าดิน5in1

เครื่องวัดค่าดิน รุ่น 5in1

 • มีช่วง การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน สเกล 1 – 9 อ่านค่าผ่านหน้าจอดิจิตอล
 • มีช่วง การวัดค่าความชื้นดิน สเกลมี 3 ช่วง
 • มีช่วง การวัดค่าแสงดิน 
 • มีช่วง การวัดค่าอุณหภูมิดิน ได้ทั้งค่า Celsius / Fahrenheit
 • มีช่วง การวัดความชื้นสัมพัทธ์ดิน อ่านค่า 0%-100%

ราคา

       950.- ฿

ข้อดี

 • ไม่ต้องใช้ถ่าน
 • วัดค่าได้ถึง 5 ค่า ในเครื่องเดียว
 • หน้าจอมีไฟในตัว
 • หน้าจอดิจิตอล อ่านค่าง่าย
 • ขนาดพกพาสะดวก
รีวิวบีบีพาวเวอร์ช็อป03