fbpx

จากบทความที่แล้วที่กล่าวถึงว่าค่าpH  นั้นมีผลอย่างไรพืชที่เราปลูก เมื่อ ค่าpH  มีผลโดยตรงต่อการละลายและปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ในดิน การตรวจ วัดค่าpH และปรับสภาพ pH ในดิน ให้เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด จะทำให้พืชที่เพาะปลูกเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ตารางข้างล่างนี้เป็นค่า pH ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชบางชนิด ที่ทางทีมงานได้รวบรวมไว้เป็นบางส่วน เผื่อจะตรงกับพืช ผัก ผลไม้ ที่ปลูกอยู่ และนำไปใช้ตรวจสอบค่าpHที่เหมาะสมภายในดิน ได้อย่างถูกต้อง

  เป็นไงกันบ้างครับ ตารางค่า pH และ ค่า EC ที่ทางทีมงานได้รวบรวมไว้ให้ ถ้าบทความนี้มีประโยชน์ ช่วยกันแชร์ให้ด้วยนะครับผม