สินค้าที่ร่วมรายการ

1.เครื่องวัดคุณภาพน้ำ 3in1(ดำ-เหลือง)

รับโปรโมชั่น คลิก

2.)เครื่องวัดความเค็มในน้ำ รุ่น5in1

รับโปรโมชั่น คลิก

3.)เครื่องวัดpHในน้ำ รุ่น4in1

รับโปรโมชั่น คลิก

4.)เครื่องวัดpHในน้ำ รุ่น5in1

รับโปรโมชั่น คลิก

6.)เครื่องวัดค่าpH(กรด-ด่าง)และCL(คลอรีน)

รับโปรโมชั่น คลิก

6.) เครื่องวัดค่าออกซิเจน ค่า DO(Dissolved Oxygen)

รับโปรโมชั่น คลิก

7.) เครื่องวัดค่าน้ำ รุ่น7in1

รับโปรโมชั่น คลิก